Παροχές

 Χαρακτηριστικά Δωματίου

Πληροφορίες μονάδας

Καθαρισμοί Διαμερισμάτων

Ο καθαρισμός γίνεται κάθε δεύτερη ημέρα.
Αλλαγή πετσετών γίνεται κάθε δεύτερη ημέρα.
Αλλαγή σεντονιών μία φορά την εβδομάδα, εκτός αν κριθεί απαραίτητο νωρίτερα.

Κατοικίδια

Τα κατοικίδια επιτρέπονται κατόπιν συνεννόησης.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marina Apartments - 01/12/2022
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~